หมุน

Valentine's Day Set

ช่อ 450 บาท

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 1 ใบ

ลูกโป่ง 8 ใบ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 500 บาท

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 8 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

ช่อ 800 บาท

หัวใจ 18 นิ้ว 5 ใบ

ลูกโป่ง 8 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

ช่อ 950 บาท

หัวใจใหญ่ 32 นิ้ว

ลูกโป่ง 6 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

เซ็ต 1100 บาท

หัวใจใหญ่ 32 นิ้ว พู่เต็มสาย

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

เซ็ต 1850 บาท

หัวใจ 18 นิ้ว 15 ใบ 

หัวใจ I Love U ไซต์ใหญ่

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

เซ็ต 3550 บาท

บับเบิ้ล 36 นิ้ว 1 ใบ ลูกลอยติดเพดาน 20 ใบ 

ช่อ 7 ใบ 4 ช่อ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

ช่อ 500 บาท

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 1 ใบ

ลูกโป่ง 9 ใบ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 700 บาท

ลูกโป่ง 16 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์ 1 ใบ

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 3 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

เลือกช่อลูกโป่งฟอยล์ 2 ช่อ

ช่อ 1000 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว 1 ใบใส่ขนนก

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

เซ็ต 1700 บาท

บับเบิ้ล 24 นิ้ว 1 ใบ 

ลูกลอยติดเพดาน 20 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

เซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ล 36 นิ้ว 1 ใบ เซ็ตวาเลนไทน์ สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ฟอลย์หัวใจขนาด 32 นิ้ว 1 ใบ 

ช่อ 500 บาท

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 2 ใบ

ลูกโป่ง 7 ใบ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 800 บาท

ฟอยล์หัวใจ 18 นิ้ว 8 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

 

ช่อ 900 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว 1 ใบ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 1050 บาท

หัวใจ 18 นิ้ว 9 ใบ

ลูกโป่ง 1 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้

เซ็ต 1700 บาท

บับเบิ้ล 24 นิ้ว 1 ใบ เซ็ตวาเลนไทน์ สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ฟอลย์หัวใจขนาด 18 นิ้ว 8 ใบ 

เซ็ต 2800 บาท

ฟอลย์หัวใจขนาด 32 นิ้ว 1 ใบ  

ฟอลย์หัวใจขนาด 18 นิ้ว 18 ใบ 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้