หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 3050-4000

ลูกโป่งเซ็ต 3100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ลูกโป่ง 12" 10 ใบตั้งพื้น 

ฟอยล์ 22" 1 ใบ อักษร 40" 1ใบ

3450AS.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 6 ใบ 1 ช่อ 

ช่อการ์ตูน 3 ตัว 1 ช่อ+การ์ตูนเดี่ยว 1 ตัว 

3400C.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3800 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ

ฟอยล์ 22" 1 ใบ 

3500AA.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3900 บาท

ได้ทั้งเซ็ตตามรูป

กล่องเซ็ตไพร์สมีลูกโป่งด้านใน

collage 3300.png

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ

collage 3200A.png

ลูกโป่งเซ็ต 3600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5 ใบ 2 ช่อ

ฟอยล์กาตูน 22" 4 ช่อ

3200D.JPG

เซ็ตลูกโป่ง 3800 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

3700A.png

เซ็ตลูกโป่ง 4000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 2 ช่อ

ฟอยล์ 30" 1 ใบ 

3750A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12 นิ้ว 200 ใบ ไม่ลอย

3400F.PNG

ลูกโป่งเซ็ต 3600 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 2 ช่อ

3200C.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 10 ใบ+ ฟอยล์ 18" 5ใบ ตั้งพื้น

ฟอยล์ 22" 4 ใบ

3450A.JPG

เซ็ตลูกโป่ง 4100 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 5 ช่อ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 10 ใบ

3800AA.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

collage 3100B.png

เซ็ตลูกโป่ง 4000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 4 ช่อ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 30 ใบ

3800B.png

เซ็ตเสาลูกโป่ง 3900 บาท

เสาลูกโป่ง 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 เสา

เสาลูกโป่ง 12" 10 ใบ 2 เสา

collage 3500B.png