หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 3050-4000

ลูกโป่งเซ็ต 3050 บาท

ลูกลอย 30 ใบ

ช่อ 5 ใบ 4 ช่อ

อักษร 16" HAPPY BIRTHDAY พร้อมตกแต่ง

3050A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3200 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ลูกโป่ง 12" 10 ใบตั้งพื้น 

ฟอยล์ 22" 1 ใบ อักษร 40" 1ใบ

3200A.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 3450 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5 ใบ 2 ช่อ

ฟอยล์กาตูน 22" 4 ช่อ

3450A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12 นิ้ว 200 ใบ ไม่ลอย

3500D.PNG

ลูกโป่งเซ็ต 3700 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อ 7 ใบ 4 ช่อ

ตัวเลข 40" 2 ใบ

3700B.jpg

เซ็ตลูกโป่ง 3900 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

3900A.png

ลูกโป่งเซ็ต 3100 บาท

ลูกลอย 30 ใบ

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อกาตูน 3 ตัว 1 ช่อ

3100A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3250 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 5 ช่อ

3250A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3450 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 1 ใบ 1 ช่อ

ช่อกาตูน 3 ตัว 1 ช่อ+ช่อกาตูน 1 ตัว 1 ใบ

3450B.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ

3600A.png

ลูกโป่งเซ็ต 3700 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 2 ช่อ

ลูกลอย 20 ใบ

3700C.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3900 บาท

ได้ทั้งเซ็ตตามรูป

กล่องเซ็ตไพร์สมีลูกโป่งด้านใน

collage 3900.png

ลูกโป่งเซ็ต 3100 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อ 6 ใบ 4 ช่อ

ตัวเลข 40" 1 ใบ

3100B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3300 บาท

ซุ้มลูกโป่ง 2x2 เมตรพร้อมตกแตงตามภาพ

กาตูน 1 ใบ

3300A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 2 ช่อ

กาตูนเดี่ยว 3 ใบ

3500A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 3600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 10ใบ 4ช่อ

3600C.jpg

เซ็ตลูกโป่ง 3700 บาท

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 30 ใบ / ลูกโรยพื้น 30 ใบ

อักษร 16" HAPPY BIRTHDAY+อักษรตัวเลข 40" 2 ตัว

ลูกลอยผูกฐาน 12" 12ใบ / ดาว+หัวใจลอยผูกฐาน 5ใบ

3700D.png

เซ็ตลูกโป่ง 4000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ

ฟอยล์ 22" 1 ใบ

4000A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3150 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

อักษร 40" 7 ตัว ลมธรรมดาติดผนัง

3100A.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 3400 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5 ใบ 10 ช่อ

3400A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ลูกโป่งลอย 30 ใบ

ลูกโป่งโรยพื้น 30 ใบ

3500B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3700 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 2 ช่อ

กล่องเซอร์ไพร์ส พร้อมลูกโป่ง 24" 1 กล่อง 

3700A.JPG

เซ็ตลูกโป่ง 3800 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 2 ใบ

ลูกโป่งลอยผูกฐาน 18ใบ

 

3900C.png

เซ็ตลูกโป่ง 4000 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7 ใบ+ฟอยล์ 2 ใบ 2 ช่อ

ฟอยล์ลอยติดเพดาน 10 ใบ+ลูกโป่งลอย 12" 10 ใบ

4000B.JPG