หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 2050-2500

ลูกโป่งเซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อหัวใจ+ลูกโป่ง 5 ใบ 1 ช่อ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 1 ช่อ

2050A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 6ใบ 2 ช่อ

2100D.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 4ใบ+ฟอลย์ 1ใบ 2 ช่อ

2200B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1 ใบ

ช่อ 6ใบ 2ช่อ

ช่อตัวเลข 40" 2ใบ 

2300B.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2400 บาท

ลูกโป่งยางสี 36"

ช่อลูกโป่ง 7ใบ+ฟอยล์ 18"1 2 ช่อ

2400C.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

ลูกโป่ง 24" 1ใบ

ลูกลอย 12" 30 ใบ ลูกพื้น 12" 10 ใบ

ลูกลอยผูกฐาน 12" 2 ใบ หัวใจผูกฐาน 12" 2 ใบ

2500B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ช่อ 6ใบ 4 ช่อ

2100A2.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 6ใบ+ฟอยล์กาตูน 1 ช่อ

2100E1.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

ฟอลย์หัวใจ 36"

ช่อฟอยล์ 18" 5ใบ ได้ 2 ช่อ

2200C.png

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกลอยติดเพดาน 12" 20ใบ

2300D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2400 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ลูกลอย 12" 20 ใบ

ลูกลมพื้น 12" 10 ใบ

2400D.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

ลูกโป่ง 36" 1ใบ

ช่อ 12" 10 ใบ 2 ช่อ

2500C2.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ช่อ 6ใบ 4 ช่อ

2100B.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ช่อ 5ใบ 5 ช่อ

2150A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

ฟอลย์หัวใจ 36"

ช่อฟอยล์ 18" 1ใบ+ลูกโป่ง 12" 5ใบ  2 ช่อ

2200D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2350 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ+ฟลอย์ดาว 1 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2350A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2450 บาท

ลูกโป่งยางสี 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7ใบ 3 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2450A.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อฟลอย์ 2ใบ+ลูกโป่ง 12" 6ใบ 1 ช่อ

2100C 36_+ช่อ 600.png

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

2200A 36_+ช่อ 7ใบ 2ช่อ.png

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ฟอลย์ตัวเลข 40" 2 ใบ

2300A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อ 10ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2400A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

ลูกโป่ง 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 4 ช่อ

2500A2.jpg