หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 2050-3000

ลูกโป่งเซ็ต 2050 บาท

บับเบิ้ล 36 นิ้ว 1 ใบ เซ็ตวาเลนไทน์

ฟอลย์หัวใจขนาด 18 นิ้ว 8 ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

ช่อฟอยล์ 22-30 นิ้ว 4 ช่อ 

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อการ์ตูน 22-30 นิ้ว 1 ใบ ได้ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อฟอยล์ 22-30 นิ้ว 3 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ 

ลูกโป่ง 12 นิ้ว เป่าผูกฐาน 10 ใบ