หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 2050-3000

ลูกโป่งเซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 12" 50 ใบ ไม่ลอย 

ฟอลย์ 18" 10 ใบ

อักษร Happy Anniversary 1 เซ็ต

2050B.png

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 20 ใบ 

2200G.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อฟอยล์ 22-30 นิ้ว 3 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2350A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12"  7ใบ 

ฟอยล์อักษร/ตัวเลข 40" 2 ช่อ

2500A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2650 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 9 ใบ 2 ช่อ

2400A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2600A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2950 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ฟอยล์กลม 4D 22" 1 ใบ

2850A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2150 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 30 ใบ 

2100BB.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อการ์ตูน 22" 1 ใบ ได้ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2200A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

ฟอลย์หัวใจ 32" 1ใบ

ฟอยล์ 18" 12ใบ

2400B.png

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 10ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2400D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

ลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ 

ฟอลย์ 30" 1 ใบ

2050A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

collage 2600 A.png

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 30 ใบ

ลูกโป่ง 12" ตั้งพื้น 6 ใบ

2900A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2150 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 30 ใบ 

2100B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2350 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

ลูกลอยติดเพดาน 12" 10ใบ

2200B.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2550 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 6 ใบ 2 ช่อ

2300A.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2650 บาท

ลูกโป่งยางสี 36"

ช่อลูกโป่ง 7ใบ+ฟอยล์ 18"1 2 ช่อ

2550BB.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่งพร้อมฟอยล์ 7ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2700A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ 

2900DD.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3300 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 10 ช่อ

2900C.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

ฟอลย์หัวใจ 36"

ช่อฟอยล์ 18" 5ใบ ได้ 2 ช่อ

2200E.png

ลูกโป่งเซ็ต 2400 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2200C.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2550 บาท

ลูกโป่งยางสี 36"

ช่อลูกโป่ง 7ใบ+ฟอยล์ 18"1 2 ช่อ

2200D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2650 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อการ์ตูน 30" 1 ใบ ได้ 2 ช่อ

2500C.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

collage 2600.png

ลูกโป่งเซ็ต 2850 บาท

อักษร Happy Birthday พร้อมตกแต่ง 1เซ็ต

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5ใบ 4 ช่อ

2800E.JPG