หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 2050-3000

ลูกโป่งเซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 12" 7 ใบ 6 ช่อ 

ฟอลย์ 30" 1 ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 30 ใบ 

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

ลูกโป่งยางสี 36"

ช่อลูกโป่ง 7ใบ+ฟอยล์ 18"1 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 6 ใบ 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 12"  7ใบ 

ฟอยล์อักษร/ตัวเลข 40" 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2900 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 30 ใบ

ลูกโป่ง 12" ตั้งพื้น 6 ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 12" 50 ใบ ไม่ลอย 

ฟอลย์ 18" 10 ใบ

อักษร Happy Anniversary 1 เซ็ต

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 30 ใบ 

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

ลูกลอยติดเพดาน 12" 10ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2400 บาท

ฟอลย์หัวใจ 36" 1ใบ

ฟอยล์ 18" 5ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อการ์ตูน 30" 1 ใบ ได้ 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2900 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 10 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ+ช่อ 5 ใบ 2 ช่อ 

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 10 ใบ 

อักษร Happy Birthday 1 เซ็ต

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อการ์ตูน 22" 1 ใบ ได้ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2350 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อฟอยล์ 22-30 นิ้ว 3 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 10ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2550 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 10 ใบ 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่งพร้อมฟอยล์ 7ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2850 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ฟอยล์กลม 4D 22" 1 ใบ

ลูกโป่งเซ็ต 2100 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ลูกโป่งลอยติดเพดาน 12" 30 ใบ 

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2200 บาท

ฟอลย์หัวใจ 36"

ช่อฟอยล์ 18" 5ใบ ได้ 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2500 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 9 ใบ 2 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

อักษร Happy Birthday พร้อมตกแต่ง 1เซ็ต

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5ใบ 4 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ 

ลูกโป่ง 12 นิ้ว เป่าผูกฐาน 10 ใบ