หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 2550-3000

ลูกโป่งเซ็ต 2550 บาท

ลูกลอยติดเพดาน 30 ใบ

ฟอยล์HAPPY BIRTHDAY 16"+ชื่อ+พร้อมตกแต่ง

ช่อ 5 ใบ 2 ช่อ

2550B.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกลอยติดเพดาน 15 ใบ

ลูกลอยผูกฐาน 10 ใบ

2600D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่งเป่าลอย 30 ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2700B 36_+ 12_ 30ใบ.png

ลูกโป่งเซ็ต 2750 บาท

อักษร HAPPY ANNIVERSARY 1 ชุด

ลูกลอย 50 ใบ + ลูกลมพื้น 10 ใบ

ฟอลย์หัวใจ 2ใบ + ลูกลอยผูกฐาน 12" 1ใบ

2750A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2900A 36_+7ใบ 4ช่อ.png

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อ 5 ใบ 6 ช่อ

3000B2.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 6ใบ+หัวใจ 2 ช่อ

ลูกลอยติดเพดาน 20ใบ

2600A.jpg

ลูกโป่ง 2600 บาท

หัวใจ 32" 1ใบ

หัวใจ 18" 15ใบ

2600F.png

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 6ใบ+หัวใจ 2ใบ 2 ช่อ

2700C1.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ 

2800A1.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7 ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2900A2.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

ลูกลอยติดเพดาน 50 ใบ ลูกโรยพื้น 20 ใบ

อักษร HAPPY BITHDAY GLE 

หัวใจผูกฐาน 3 ใบ

3000C.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7ใบ

ฟอยล์ตัวเลข 40" 2 ใบ

2600B2.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 7ใบ+ฟอยล์หัวใจ1ใบ 2 ช่อ

2700C2.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 9ใบ+หัวใจ 1ใบ 2 ช่อ

2700D.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1ใบ

ช่อ 5ใบ 4ช่อ

ช่อหัวใจ 8 ใบ 1 ช่อ

2600E.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 30 ใบ

ลูกโป่ง 12" โรยพื้น 30 ใบ

3000A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อ 10 ใบ 3 ช่อ

3000D.jpeg

ลูกโป่งเซ็ต 2600 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 7ใบ 2 ช่อ

ฟอยล์ 22" 1ใบ

2600C.jpg

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่งพร้อมฟอยล์ 7ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2700A.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2700 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 6ใบ+กาตูน 1ใบ 2 ช่อ

2700E.JPG

ลูกโป่งเซ็ต 2800 บาท

บับเบิ้ลใส 36" 1ใบ

ช่อลูกโป่ง 9 ใบ 2 ช่อ

2800C 36_+ช่อ 700 2 ช่อ.png

ลูกโป่งเซ็ต 3000 บาท

บับเบิ้ลใส 36" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อ 5 ใบ 6 ช่อ

3000B1.JPG