หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 1550-2000

เซ็ต 1650 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 4 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1550A.jpg

เซ็ต 1700 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1600C.jpg

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 4ใบ+ฟอยล์ 18" 1ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700B.jpg

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 3ใบ+ฟอยล์การ์ตูน 1ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1600B.PNG

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่งทายเพศ 36" ใส่กลิตเตอร์และลูกโป่งด้าน

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800D.jpeg

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1850C.JPG

เซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900E.JPG

เซ็ต 2100 บาท

ช่อลูกโป่ง 12" 5 ใบ 2 ช่อ

ลูกโป่ง 12" 20ใบ ลอยติดเพดาน

เซ็ต Happy Birthday ตามแบบ 

1800C copy.JPG

เซ็ต 2200 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ+ฟอยล์ 18" 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000AA.JPG

เซ็ต 2450 บาท

ซุ้มด้านบนยาว 2 เมตร+ตกแต่ง

อักษรฟอยล์ Happy Birthday 16" 1ชุด

อักษรกระดาษ Happy Birthday 7" 1ชุด

1850D.png

เซ็ต 1650 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 4 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1550AA.JPG

เซ็ต 1750 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 20ใบ ลอยติดเพดาน

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700C.JPG

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่งยางใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ฟอยล์ 22-30 นิ้ว 1 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700F.JPG

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700D.JPG

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่งทายเพศ 36" ใส่กลิตเตอร์และลูกโป่งด้าน

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800D.jpg

เซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900C.JPG

เซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 6ใบ+ฟอยล์ 22"-30" 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1950B.JPG

เซ็ต 2150 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1950A collect.png

เซ็ต 2250 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 4ใบ+ฟอยล์ 18" 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000A.JPG

ช่อละ 1700 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 6 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1550B.png

เซ็ต 1800 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18" 1 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800C.JPG

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่งยางใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ฟอยล์ 22-30 นิ้ว 1 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700FF.jpeg

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 10ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700A.JPG

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800 collage.png

เซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900A.JPG

เซ็ต 2100 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 6ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900D.JPG

เซ็ต 2150 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1950AAA.JPG

เซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 6ใบ 2 ช่อ + ช่อลูกโป่ง 5ใบ 2 ช่อ

ช่อลูกโป่ง 4ใบ+ฟอยล์ 1ใบ 1 ช่อ 

2000D.JPG

เซ็ต 1700 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1600A.jpg

เซ็ต 1800 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 4ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1600D.PNG

เซ็ต 1850 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ฟอลย์ 22-30 นิ้ว 2 ช่อ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 1 ช่อ 

1850A.jpg

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800A.png

เซ็ต 1950 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 3ใบ+การ์ตูน 3 ตัว 

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1850B.JPG

เซ็ต 2050 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ+ฟอยล์ 18" 2ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900AAA.jpg

เซ็ต 2100 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ 

ลูกโป่ง 12" 4ใบ ตั้งพื้น 20 ลอยติดเพดาน

ลูกโป่ง 12" 20 แบบไม่ลอยลมธรรมดา

2000E.png

เซ็ต 2150 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 7บ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000B.JPG

เซ็ต 2300 บาท

บับเบิ้ล 36 นิ้ว 1 ใบ เซ็ตวาเลนไทน์

ฟอลย์หัวใจขนาด 18 นิ้ว 8 ใบ 

2000C.png