หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 1550-2000

เซ็ต 1550 บาท

บับเบิ้ลใส 24" ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 1 ช่อ

ช่อกาตูน 1 ใบ

1550A1.JPG

เซ็ต 1700 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 20ใบ ลอยติดเพดาน

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700B 24_+ลูกลอย20ใบ.png

เซ็ต 1800 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18" 1 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800B2.jpg

เซ็ต 1900 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ช่อ 5ใบ 2ช่อ

สายลูกโป่ง 2 สาย 

1900A.jpg

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 4 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900E 24_+ช่อ 5ใบ 4 ช่อ.jpg

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 1ใบ

ช่อหัวใจ+ลูกโป่ง 12" 1ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1950B.JPG

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 10ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000B.png

เซ็ต 1650 บาท

บับเบิ้ลใส 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 3 ใบ+ ฟอยล์ 2 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1650A.jpg

ช่อละ 1700 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 6 ใบ+หัวใจ 1ใบ+ฟอยล์กาตูน 1ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700D.jpg

เซ็ต 1800 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ช่ออักษร 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1800C.png

เซ็ต 1900 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกลอยผูกฐาน 12" 4ใบ

ลูกลอยติดเพดาน 20ใบ

1900B2.JPG

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 36" 1ใบ

ลูกลอยติดเพดาน 10ใบ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900F.jpg

เซ็ต 1950 บาท

ลูกโป่ง 24" 1ใบ

ช่อลูกโป่งกาตูน 3ใบ 1ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900G1.JPG

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่งลอยพูกฐาน 12" 10ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000C.jpg

เซ็ต 1650 บาท

ตัวเลข 40" 2ใบ

ช่อหัวใจ+ลูกโป่ง 12" 6ใบ

ลูกโป่งลอย 12" 10ใบ

1650B.jpg

เซ็ต 1750 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1750A 36_+5ใบ.png

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

ลูกลอย 10 ใบ

1800D.jpg

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 10ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900C.jpg

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่ง 36" 1ใบ

ช่อกาตูน

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900I 36_+ ฟอยล์ กาตูน_อักษร.JPG

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000A.png

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000J1 36_+5ใบ2 ช่อ.jpg

เซ็ต 1700 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 4 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1700A 36_+4ใบ.png

เซ็ต 1800 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 7ใบ 2 ช่อ

หัวใจผูกฐานติดข้อความ 2ใบ 

1800A.JPG

เซ็ต 1850 บาท

ลูกโป่งยางใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ช่อ 7 ใบ 1 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1850A.jpg

เซ็ต 1900 บาท

บับเบิ้ลใส 24 นิ้ว สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ฟอลย์ 22-30 นิ้ว 2 ช่อ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 1 ช่อ 

1900D.jpg

เซ็ต 1900 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 1ใบ

ช่อ 5ใบ 2ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

1900J2 36_+5ใบ2 ช่อ.jpg

เซ็ต 2000 บาท

ลูกโป่ง 36" 1 ใบ

ลูกโป่ง 12" 5ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

2000A2.jpg