หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 1350-1500 บาท

 เซ็ต 1350 บาท

ได้ 2 ช่อ

บับเบิ้ล 24" 1ใบ

ช่อ 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18' 1ใบ

 ช่อละ 1400 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ แบบใส่ ลูกโป่ง

 ช่อ 1400 บาท

ได้ 2 ช่อ

บับเบิ้ล 24" 1ใบ

ช่อ 12" 6ใบ 2ใบ

 เซ็ต 1450 บาท

ได้ทั้งหมด 2 ช่อ

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 24 นิ้ว 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12 นิ้ว 4 ใบ + ฟอยล์ขนาด 22-30 นิ้ว

 เซ็ต 1500 บาท

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ลูกโป่งลอยตั้งพื้น 12" 12ใบ

 เซ็ต 1350 บาท

ลูกโป่งยางใส 36" 1ใบ

 ช่อละ 1400 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ แบบใส่ กลิตเตอร์

 เซ็ต 1400 บาท

ได้ทั้งหมด 3 ช่อ

ช่อลูกโป่งตัวเลข 32 นิ้ว 1 ใบ+ลูกโป่ง 12 นิ้ว 4 ใบ

ฟอยล์การ์ตูษขนาด 22-30 นิ้ว 3 ตัว

 เซ็ต 1550 บาท

ช่อ 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18" 1ใบ 1 ช่อ

ช่อ 12" 5ใบ 1 ช่อ

ลูกโป่ง 12" ลอยติดเพดาน 20ใบ

 เซ็ต 1500 บาท

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ช่อ 5 ใบ 2 ช่อ

 เซ็ต 1400 บาท

ได้ 2 ช่อ

บับเบิ้ล 24" 1ใบ

ช่อ 12" 10ใบ

 ช่อละ 1400 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ

สำหรับทายเพศมีลูกโป่ง+กลิตเตอร์ด้านใน

 เซ็ต 1450 บาท

ได้ทั้งหมด 2 ช่อ

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 24 นิ้ว 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12 นิ้ว 4 ใบ + ฟอยล์ขนาด 22-30 นิ้ว

 เซ็ต 1500 บาท

ได้ทั้งหมด 3 ช่อ

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12" 7ใบ 2ช่อ

 เซ็ต 1500 บาท

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ช่อ 5 ใบ 2 ช่อ