หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 1350-1500 บาท

 เซ็ต 1350 บาท

ได้ 2 ช่อ

บับเบิ้ล 24" 1ใบ

ช่อ 12" 6ใบ+ฟอยล์ 18' 1ใบ

1350.jpg

 เซ็ต 1400 บาท

ฟอยล์กาตูน 2ใบ

ช่อลูกโป่ง 3 ใบ 4 ช่อ 

1400F.jpg

 ช่อละ 1500 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ

1500B 36_ พู่ริบบิ้น.png

 ช่อ 1500 บาท

ได้ 2 ช่อ

ช่อตัวเลข 40"  1 ใบ

ช่อกาตูน 3 ตัว+ลูกโป่ง 12" 3ใบ

1500D.JPG

 เซ็ต 1500 บาท

ได้ทั้งหมด 2 ช่อ

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 24 นิ้ว 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 12 นิ้ว 6 ใบ + ฟอยล์ขนาด 22-30 นิ้ว

1500H1.JPG

 เซ็ต 1400 บาท

ได้ 2 ช่อ

บับเบิ้ล 24" 1ใบ

ช่อ 12" 5ใบ 2 ช่อ

1400A 24_+5ใบ 2ช่อ.png

 เซ็ต 1450 บาท

ลูกโป่ง 24" 1 ใบ

ช่อลูกโป่ง 11 ใบ 1 ช่อ 

1450A.jpg

 ช่อละ 1500 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ แบบใส่กลิตเตอร์

1500C1.png

 เซ็ต 1500 บาท

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ช่อ 5 ใบ 2 ช่อ

1500E1.jpg

 ลูกโป่ง 1400 บาท

ลูกโป่งยางสี 36" 1ใบ

1400B.png

 เซ็ต 1450 บาท

ลูกโป่งยางใส 36" 1ใบ

1450C.png

 ช่อละ 1500 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ แบบใส่ ลูกโป่ง

1500C2.png

 เซ็ต 1500 บาท

ช่อลูกโป่งบับเบิ้ล 24" 1 ใบ

ลูกโป่งลอยตั้งพื้น 12" 12ใบ

1500F1.jpg

 เซ็ต 1400 บาท

ช่อลูกโป่ง 5ใบ 4 ช่อ

ลูกโป่งหัวใจผูกฐาน ติดข้อความ 1ใบ

อักษร HBD 16" 3 ชุด

1400E1.jpg

 เซ็ต 1500 บาท

ลูกโป่ง 24" 1ใบ

ช่อ 6ใบ 2ช่อ

1500A 24_+6ใบ2ช่อ.png

 ลูกโป่งทายเพศ 1500 บาท

ลูกโป่งบับเบิ้ลใส 36 นิ้ว 1 ใบ

สำหรับทายเพศมีลูกโป่ง+กลิตเตอร์ด้านใน

1500D 36_ ทายเพศ.png

 เซ็ต 1500 บาท

ได้ 5 ช่อ

ช่อหัวใจ+ลูกโป่ง 12" 4ใบ 1 ช่อ

ช่อ 12" 6ใบ 4 ช่อ

1350B.JPG