หมุน

เซ็ตลูกโป่งเริ่มต้นที่ 3050-4000

ลูกโป่งเซ็ต 3100 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ม่านฟอยล์ 1X2 M 2 ผืน

ลูกโป่งเซ็ต 3200 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 5 ใบ 2 ช่อ

สามารถติดข้อความเพิ่มได้  

ลูกโป่งเซ็ต 3550 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 2 ใบ

ช่อลูกโป่ง 6 ใบ 3 ช่อ

ลูกโป่งเซ็ต 3800 บาท

บับเบิ้ลใส 36 นิ้ว ใส่กลิตเตอร์หรือลูกโป่ง 1 ใบ

ลูกโป่ง 12 นิ้ว เป่าลอย 20 ใบ

ช่อ 7 ใบ เลือกฟอยล์ 18 นิ้ว 1 ใบ ได้ 4 ช่อ